Novinky v prostoru

  • 10.4. Program pro babi, dědu a vnoučata - ... 18.03.2013 - Aktivní prarodiče často hledají společné vyžití se svými vnoučaty a rádi do jejich vztahu investují čas i nějaké finance. Vytváření programů, které by zaujaly obě tyto cílové skupiny, je výzvou a potenciálem také pro ekologickou výchovu. Namísto toho, aby děti chodily s babičkou a s dědečkem ... více »
  • 13. - 14.5. Interpretace přírody - seminář 13.03.2013 - Odkud čerpáme nadšení pro přírodu? A jak jej můžeme předávat dál? Seminář Interpretace přírody, který se uskuteční v Schöně, nám na tyto otázky odpoví a naučí nás zacházet s tímto nástrojem. Lektorka Karin Roscher spolupracuje na obsahu celého modelového kurzu Pedagogika ekologické výchovy ... více »
  • 23.4. Konference Krušnohoří - spolupráce ... 11.03.2013 - Spolupráce středisek ekologické výchovy s médii je důležitá jak při organizaci veřejných akcí, tak i při prezentaci vlastních nabídek, a proto by měla být co možná nejkvalitnější. Setkání s profesionály v oblasti tisku a televize na české a německé straně se středisky a lektory ekologické ... více »
  • Pozvánka na Fórum zdraví 2013 17.02.2013 - Vážení učitelé, pedagogičtí i vedoucí pracovníci vzdělávacích institucí, odborníci v oblasti správné výživy a výchově ke zdraví, rádi bychom Vás oficiálně pozvali na další ročník celostátního semináře Fórum zdraví ve vzdělávání 2013. V přiloženém dokumentu naleznte kompletní ... více »
  • 6.-7.3. Fundraising a marketing v EVVO - seminář 12.02.2013 - Rádi bychom pozvali všechny lektory a vedoucí pracovníky ekovýchovných organizací na další seminář, který je součástí kurzu managementu v EVVO, bude se konat ve dnech 6.-7.3.2013 v Goßbergu a má za úkol vám zpřístupnit nové oblasti činností a získat zdroje financování. Společně se budeme ... více »
  • 26.2. E-Learning pro EVVO - seminář 08.02.2013 - Nová média nabízejí možnosti také pro ekologickou výchovu, kde mohou sloužit jako doplněk ke stávajícím vzdělávacím nabídkám. Pro všechny zájemce, kteří by se chtěli dozvědět více o využití e-learningu a případně se naučit vytvořit vlastní kurz, se bude dne 26. února 2013 v Gorlitz konat ... více »
  • 28.2. Respektovat a být respektován - seminář 07.02.2013 - Zajímá vás, jaký jiný způsob, než je použití autority a moci, je možné uplatnit ve vaší pedagogické činnosti? V čem spočívá partnerský a respektující přístup a jaké jsou principy dobré komunikace? Seminář Respektovat a být respektován je určený pro lektory ekologické výchovy a bude se zabývat ... více »
  • 21.2. Multimediální infosystémy - seminář 07.02.2013 - Srdečně Vás zveme na seminář, který je zaměřený na multimediální informační systémy, které jsou instalovány v návštěvnických centrech v oblastech chráněných území. Akce se bude konat dne 21. února v prostorách správy CHKO Königsbrücker Heide a je vhodná jak pro zaměstnance správ CHKO, ... více »
  • Fórum zdraví 2013 30.01.2013 - Rádi bychom Vám oznámili, že další ročník "Fóra zdraví" již má opět své datum i místo. Pro již 16. ročník celostátního semináře s novou akreditací pod názvem Fórum zdraví ve vzdělávání byl vybrán termín 19. - 21. 4. 2013. Opět se tedy všichni pedagogičtí pracovníci a odborníci sejdou ... více »
  • 18.-19.2. Projektový management - seminář 21.01.2013 - Projekt "Nové cesty pro ekologickou výchovu.." se nám už začíná blížit do finále a čas na pořádání seminářů pro letory EVVO se krátí.Rádi bychom vás proto pozvali na předposlední dvoudenní seminář v Schoně, který se bude konat v termínu 18-19.2.2013 - tentokrát na téma projektového managementu. Pokud ... více »