Novinky v prostoru

  • 21.2. Multimediální infosystémy - seminář 07.02.2013 - Srdečně Vás zveme na seminář, který je zaměřený na multimediální informační systémy, které jsou instalovány v návštěvnických centrech v oblastech chráněných území. Akce se bude konat dne 21. února v prostorách správy CHKO Königsbrücker Heide a je vhodná jak pro zaměstnance správ CHKO, ... více »
  • Fórum zdraví 2013 30.01.2013 - Rádi bychom Vám oznámili, že další ročník "Fóra zdraví" již má opět své datum i místo. Pro již 16. ročník celostátního semináře s novou akreditací pod názvem Fórum zdraví ve vzdělávání byl vybrán termín 19. - 21. 4. 2013. Opět se tedy všichni pedagogičtí pracovníci a odborníci sejdou ... více »
  • 18.-19.2. Projektový management - seminář 21.01.2013 - Projekt "Nové cesty pro ekologickou výchovu.." se nám už začíná blížit do finále a čas na pořádání seminářů pro letory EVVO se krátí.Rádi bychom vás proto pozvali na předposlední dvoudenní seminář v Schoně, který se bude konat v termínu 18-19.2.2013 - tentokrát na téma projektového managementu. Pokud ... více »
  • 1.2.13 Problémoví žáci - seminář 10.12.2012 - Zveme všechny lektory ekologické výchovy, kteří by se rádi dozvěděli více o tom, jak přistupovat k žákům se zdravotním postižením, sociálním znevýhodněním a s výchovnými problémy, na seminář dne 1. února 2013. Přeshraniční seminář se bude konat v MSEV při ZOO Liberec - DIVIZNA s lektorkou ... více »
  • 17.-18.1.13 Učení je zábava - seminář ... 29.11.2012 - Zajímá vás, jak koncipovat ekovýchovný program, aby byl účinný, hravý a aby podněcoval zvědavost a aktivitu účastníků? Praktický seminář, který se bude konat 17.-18.1.2013, se bude věnovat metodám a prostředkům, kterých můžete při přípravě vašich programů vhodně využít a poskytne také ... více »
  • 3.1.13 Typologie osobnosti v Divizně 28.11.2012 - Rádi bychom pozvali všechny lektory ekologické výchovy, kteří mají zájem o rozšíření svých znalostí o poznatky z typlogie ospbnosti. Seminář na téma MBTI typologie se koná ve spolupráci s MSEV Divizna dne 3.1.2013 pod vedením PaedDr. Olgy Medlíkové. MBTI typologie (Myers-Briggs Type Indicator) ... více »
  • 22.-23.1.13 Sociální média v EVVO - seminář 23.11.2012 - Přijeďte se dozvědět a prakticky si vyzkoušet, jaké možnosti nabízejí sociální média lektorům ekologické výchovy při práci s veřejností a při zprostředkování vlastních vzdělávacích obsahů.Seminář, který se bude konat ve dnech 21.-22. 6. 2012 v Drážďanech, se bude praktickým využitím ... více »
  • První seminář Všech 5 pohromadě v Karlových ... 09.11.2012 - Konferenční místnost supermarketu Albert na nábřeží Ohře v Karlových Varech se stala první zastávkou týmu, který bude v následujících měsících realizovat semináře Všech 5 pohromadě pro pedagogy z celé České republiky.   Tyto semináře podpořené Nadačním fondem Albert a připravované ... více »
  • 15.11. Konference EVVO "s budoucností" 31.10.2012 - Téma udržitelného rozvoje je pro některé z nás již důvěrně známé téma, jiní se zase obávají, že by kvůli tomu mohla ekologická výchova ustoupit do pozadí. Mnozí další ještě neměli čas, aby se tímto tématem důkladněji zabývali. Trinacionální konference o vztahu udržitelného rozvoje ... více »
  • 30.10. Exkurze k Lužickým jezerům 15.10.2012 - Zajímá Vás, jak se z horníků mohou stát lodníci? Exkurze za příklady dobré praxe do Lužické jezerní oblasti, která se koná dne 30. října 2012, Vám vše objasní. Budete mít možnost poznat přeměnu bývalé průmyslové oblasti na krajinu využívanou v souladu s ochranou přírody pro turistické, ... více »