Novinky v prostoru

  • Senioři na cestě Via Regia 18.04.2012 - Také letos se díky našim polským partnerům z organizace Porganicze setkají senioři ze tří sousedících zemí, tentokráte v polském městě Nowogrodziec. Pro účastníky je připraven program zaměřený na historii a kulturu tohoto města a jeho okolí, které leží na královské cestě Via Regia. Čeští ... více »
  • Seminář Metody v EVVO 02.04.2012 - Seminář věnovaný metodám úspěšného učení v ekologické výchově se uskuteční ve dnech 23. - 24. dubna 2012 v saské Schöně nedaleko Hřenska. Lektoři EVVO se nejen seznámí, ale také si prakticky si odzkouší různé metody úspěšného pedagogického působení a řadu vzdělávacích materiálů. ... více »
  • Pozvánka na 15. Fórum zdraví 31.01.2012 - Srdečně zveme všechny pedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol  na 15. Fórum výchovy ke zdraví. Třídenní konference se bude konat 27.-29. dubna 2012 ve Vzdělávacím středisku IMS v Benešově u Prahy a je pořádaná pod záštitou kanceláře SZO v ČR, MŠMT a náměstka ... více »
  • Lektoři tvoří EVP 27.01.2012 - Tímto dnem začíná cyklus seminářů s názvem Inovativní postupy při tvorbě EVP pro lektory ekologické výchovy, který má pomoci vytvořit programy, které budou co nejefektivněji rozvíjet environmentální chování cílových skupin. Účastníci se budou v pěti seminářích věnovat cílům a klíčovým ... více »
  • Konference v Míšni 7.-8. března 23.01.2012 - Srdečně Vás zveme na Trinacionální den ekologické výchovy, který se bude konat ve dnech 7. a 8. března 2012 v Míšni. Velmi doufáme, že po tom, co jsme přesunuli termín konání, se budete moci této akce zúčastnit. Konference bude zaměřená převážně na téma marketingu pro ekologickou výchovu, ... více »
  • Ekologická výchova pro rodiny 23.01.2012 - Rodiny jsou důležitou jednotkou podílející se na utváření a ochraně životního prostředí a právě na tuto cílovou skupinu bude zaměřen další seminář kursu ekologické pedagogiky, na který bychom Vás rádi pozvali. Akce se bude konat ve dnech 9. - 10. února 2012 Schoně u Hřenska. Seminář zprostředkuje důležité kompetence všem, kdo chtějí v současnosti a v ... více »
  • 2012 - semináře DV pro ZŠ a SŠ 16.01.2012 - Přinášíme Vám rozpis termínů seminářů Inovace výuky na příkladu Dopravní výchovy na rok 2012. Kurzy pro základní školy a stejně tak i nově otevřené semináře pro pedagogy středních škol se budou konat do konce tohoto školního roku. Chtěli bychom všem pedagogům umožnit co nejlepší dostupnost, ... více »
  • PF 2012 PF 201222.12.2011 - Vážení přátelé, kolegové, partneři, přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a pohody v novém roce. Venkovský prostor o.p.s. P.S. Při výrobě tohoto PF nebylo ublíženo žádnému stromu.   více »
  • Poděkování panu Havlovi 19.12.2011 - Za celou společnost Venkovský prostor bych rád vyjádřil díky za vše, co pro naší zem, ale i lidi z celého světa, v průběhu svého života pan Václav Havel vykonal. Doufáme, že jeho odkaz spočívající v prosazování spravedlnosti, čestnosti a slušnosti nebude nikdy zapomenut. Naopak věříme, že včerejší den i celý život pana prezidenta nenechá v lidech usnout ... více »
  • Vodní hospodářství - zahájení a online ... 06.12.2011 - Rádi bychom znovu pozvali všechny vzdělavatele EVVO a pedagogy základních, středních i vysokých škol na zahajovací setkání modulu „Vodní hospodářství", které se koná dne 18. ledna 2012 v Ekologickém centru Střevlik v Oldřichově v Hájích. Jak jsme vás již dříve informovali, byla v rámci projektu ... více »