Novinky v prostoru

  • Lektoři tvoří EVP 27.01.2012 - Tímto dnem začíná cyklus seminářů s názvem Inovativní postupy při tvorbě EVP pro lektory ekologické výchovy, který má pomoci vytvořit programy, které budou co nejefektivněji rozvíjet environmentální chování cílových skupin. Účastníci se budou v pěti seminářích věnovat cílům a klíčovým ... více »
  • Konference v Míšni 7.-8. března 23.01.2012 - Srdečně Vás zveme na Trinacionální den ekologické výchovy, který se bude konat ve dnech 7. a 8. března 2012 v Míšni. Velmi doufáme, že po tom, co jsme přesunuli termín konání, se budete moci této akce zúčastnit. Konference bude zaměřená převážně na téma marketingu pro ekologickou výchovu, ... více »
  • Ekologická výchova pro rodiny 23.01.2012 - Rodiny jsou důležitou jednotkou podílející se na utváření a ochraně životního prostředí a právě na tuto cílovou skupinu bude zaměřen další seminář kursu ekologické pedagogiky, na který bychom Vás rádi pozvali. Akce se bude konat ve dnech 9. - 10. února 2012 Schoně u Hřenska. Seminář zprostředkuje důležité kompetence všem, kdo chtějí v současnosti a v ... více »
  • 2012 - semináře DV pro ZŠ a SŠ 16.01.2012 - Přinášíme Vám rozpis termínů seminářů Inovace výuky na příkladu Dopravní výchovy na rok 2012. Kurzy pro základní školy a stejně tak i nově otevřené semináře pro pedagogy středních škol se budou konat do konce tohoto školního roku. Chtěli bychom všem pedagogům umožnit co nejlepší dostupnost, ... více »
  • PF 2012 PF 201222.12.2011 - Vážení přátelé, kolegové, partneři, přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a pohody v novém roce. Venkovský prostor o.p.s. P.S. Při výrobě tohoto PF nebylo ublíženo žádnému stromu.   více »
  • Poděkování panu Havlovi 19.12.2011 - Za celou společnost Venkovský prostor bych rád vyjádřil díky za vše, co pro naší zem, ale i lidi z celého světa, v průběhu svého života pan Václav Havel vykonal. Doufáme, že jeho odkaz spočívající v prosazování spravedlnosti, čestnosti a slušnosti nebude nikdy zapomenut. Naopak věříme, že včerejší den i celý život pana prezidenta nenechá v lidech usnout ... více »
  • Vodní hospodářství - zahájení a online ... 06.12.2011 - Rádi bychom znovu pozvali všechny vzdělavatele EVVO a pedagogy základních, středních i vysokých škol na zahajovací setkání modulu „Vodní hospodářství", které se koná dne 18. ledna 2012 v Ekologickém centru Střevlik v Oldřichově v Hájích. Jak jsme vás již dříve informovali, byla v rámci projektu ... více »
  • Konference EV v Míšni - posunutí termínu 29.11.2011 - Oznamujeme vám, že se termín konference "Nové cesty pro sebeurčení v ekologické výchově" v Míšni z organizačních důvodů přesouvá z 1.-2. prosince na příští rok. Nový termín konference je předběžně stanoven na březen - duben 2012 a bude upřesněn po další dohodě s organizátory a s Evangelickou akademií v Míšni. Děkujeme za pochopení     více »
  • Uchopit budoucnost EV - konference 21.11.2011 - Existují cesty pro lepší rozhodování o nás samých v ekologické výchově? Trinacionální Den ekologické výchovy Sasko-Česko-Dolní Slezsko se bude zabývat tématy, která jsou pro sebeurčení a budoucnost ekologické výchovy klíčová. Na programu konference bude např. marketing v ekologické výchově, ... více »
  • Seminář EV pro předškolní děti 07.11.2011 - Ekologická výchova pro mateřské školy - jak na to? Jaké potřeby mají děti mladší šesti let? Jak se učí a jak je to s jejich schopnostmi soustředit se a pamatovat si? Jaké cíle sledujeme u přírodovědeckého vzdělávání u těch nejmladších a jaké metody jsou pro tuto cílovou skupinu vhodné? Toto se vám pokusíme názorně zprostředkovat v rámci workshopu, který ... více »