Novinky v prostoru

  • Představení přírodní infostanice 31.05.2012 - V rámci přeshraničního projektu „Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách" byly naším německým partnerem Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. (CSB) koncipovány vícejazyčné přírodní infostanice pro chráněná území. Jedna taková „čerpací" infostanice byla otevřena 20. dubna 2012 v budovaném návštěvnickém centru státního podniku Sachsenforst ... více »
  • Nowogrodziec hostil seniory 03.05.2012 - Přinášíme Vám fotografie z mezinárodního Dne seniorů, na kterém se dne 27.4.2012 setkalo přes čtyřicet účastníků z České Kamenice, Kamenického Šenova, Nového Boru a Hrádku nad Nisou se svými kolegy z Polska a Německa. Děkujeme organizátorům za milou vstřícnost, pohostinnost a příjemnou zábavu. Senioři ... více »
  • Úspěšné zakončení projektu Praxe 30.04.2012 - Dnešním dnem se uzavírá tříletý projekt s názvem Mezinárodní odborné praxe v oborech zemědělství a zahradnictví pro žáky odborných škol ze severních Čech v Sasku. Záměr projektu reaguje na současnou situaci ve vzdělávání žáků odborných učilišť v České republice v porovnání s úrovní ... více »
  • Senioři na cestě Via Regia 18.04.2012 - Také letos se díky našim polským partnerům z organizace Porganicze setkají senioři ze tří sousedících zemí, tentokráte v polském městě Nowogrodziec. Pro účastníky je připraven program zaměřený na historii a kulturu tohoto města a jeho okolí, které leží na královské cestě Via Regia. Čeští ... více »
  • Seminář Metody v EVVO 02.04.2012 - Seminář věnovaný metodám úspěšného učení v ekologické výchově se uskuteční ve dnech 23. - 24. dubna 2012 v saské Schöně nedaleko Hřenska. Lektoři EVVO se nejen seznámí, ale také si prakticky si odzkouší různé metody úspěšného pedagogického působení a řadu vzdělávacích materiálů. ... více »
  • Pozvánka na 15. Fórum zdraví 31.01.2012 - Srdečně zveme všechny pedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol  na 15. Fórum výchovy ke zdraví. Třídenní konference se bude konat 27.-29. dubna 2012 ve Vzdělávacím středisku IMS v Benešově u Prahy a je pořádaná pod záštitou kanceláře SZO v ČR, MŠMT a náměstka ... více »
  • Lektoři tvoří EVP 27.01.2012 - Tímto dnem začíná cyklus seminářů s názvem Inovativní postupy při tvorbě EVP pro lektory ekologické výchovy, který má pomoci vytvořit programy, které budou co nejefektivněji rozvíjet environmentální chování cílových skupin. Účastníci se budou v pěti seminářích věnovat cílům a klíčovým ... více »
  • Konference v Míšni 7.-8. března 23.01.2012 - Srdečně Vás zveme na Trinacionální den ekologické výchovy, který se bude konat ve dnech 7. a 8. března 2012 v Míšni. Velmi doufáme, že po tom, co jsme přesunuli termín konání, se budete moci této akce zúčastnit. Konference bude zaměřená převážně na téma marketingu pro ekologickou výchovu, ... více »
  • Ekologická výchova pro rodiny 23.01.2012 - Rodiny jsou důležitou jednotkou podílející se na utváření a ochraně životního prostředí a právě na tuto cílovou skupinu bude zaměřen další seminář kursu ekologické pedagogiky, na který bychom Vás rádi pozvali. Akce se bude konat ve dnech 9. - 10. února 2012 Schoně u Hřenska. Seminář zprostředkuje důležité kompetence všem, kdo chtějí v současnosti a v ... více »
  • 2012 - semináře DV pro ZŠ a SŠ 16.01.2012 - Přinášíme Vám rozpis termínů seminářů Inovace výuky na příkladu Dopravní výchovy na rok 2012. Kurzy pro základní školy a stejně tak i nově otevřené semináře pro pedagogy středních škol se budou konat do konce tohoto školního roku. Chtěli bychom všem pedagogům umožnit co nejlepší dostupnost, ... více »