Novinky v prostoru

  • Vodní hospodářství online 19.08.2011 - Dne 13. září 2011 proběhne v Ekologickém centru Střevlík v Oldřichově v Hájích zahajovací akce k připravovanému modulu „EQUIWA - vyvážené vodní hospodářství". Jedná se o aktivitu rámcového projektu TNU, která se mj. věnuje vytvoření e-learningové platformy a vývoji a realizaci modelového ... více »
  • Výtvarná soutěž Zázračná země 20.06.2011 - Pro všechny malé i velké děti je tu prázdninová výtvarná soutěž s názvem "Zázračná země kolem nás - okolo nás je život." Malá i velká díla zasílejte na adresu naší společnosti Venkovský prostor o.p.s. do 26. srpna 2011. Prosím uveďte název díla, své jméno a příjmení, místo bydliště ... více »
  • Poslední předprázdninový termín semináře ... 26.05.2011 - Všem pedagogům, kteří ještě před prázdninami zvažují účast na semináři Inovace výuky na příkladu Dopravní výchovy, bychom rádi nabídli volná místa v následujícím termínu: 9.6.2011 - První část semináře 29.6.2011 - Druhá část semináře Tyto semináře jsou určeny nejen pedagogům z ... více »
  • Mladí zemědělci a zahradníci se již nemohou ... 23.05.2011 - V rámci příprav na odbornou praxi 2011 v oborech zemědělství a zahradnictví probíhají informační schůzky se žáky a učni příslušných oborů na odborných školách a učilištích v Hejnicích, Frýdlantu, Děčíně a Lovosicích. Informace o průběhu, programu a zázemí třítýdenní praxe v Sasku a také o zdrojích financování tohoto projektu jsou přijímány se ... více »
  • Exkurze za zvuky přírody Hudební nástroje z přírody18.05.2011 - Přijeďte poznávat zvuky přírody, prožívat přírodu všemi smysly a naučit se používat nové metody zprostředkování ekologických principů do Botanické zahrady Schellerhau dne 17. června 2011. Exkurze je určena zvláště lektorům ekologické výchovy, pedagogům, vychovatelům, vědcům a umělcům, kteří ... více »
  • Prezentace ekovýchovných zařízení 13.05.2011 - Rádi bychom nabídli všem ekovýchovným organizacím nebo lektorům na volné noze prezentaci na Trinacionálním dni ekologické výchovy, který se uskuteční 29. května 2011 v Lesní botanické zahradě v Sasku v obci Tharandt nedaleko Drážďan.   Této akce se účastní jak velké množství poskytovatelů služeb v oblasti ekologické výchovy především ze Saska, tak také ... více »
  • Astronomie a životní prostředí 12.05.2011 - Dovolujeme si Vás jménem SEV Viana při litvínovské Schole Humanitas pozvat na seminář věnovaný problematice znečištění životního prostředí a s tím souvisejících globálních vlivů na člověka v jeho pozemském ale i kosmickém prostředí. Seminář pro lektory ekologické výchovy se v rámci projektu Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách uskuteční ... více »
  • Fotosoutěž Zázračná země 01.04.2011 - Také letos byla na Mezinárodním dni seniorů vyhlášena FOTOSOUTĚŽ pro všechny nad 60, jejíž téma tentokrát zní: "Zázračná země kolem nás - okolo nás je život". Nechte se tedy inspirovat zázraky života kolem nás a Vaše fotografie v min. formátu 13 x 18 cm a max. 20 x 30 cm, opatřené názvem, Vaším ... více »
  • Lužická země jezer pro seniory Obrázek31.03.2011 - Mezinárodní den seniorů je jednou z akcí, při níž se setkávají aktivní senioři ze Saska, Dolního Slezska a severních Čech, aby si vyměnili zkušenosti a myšlenky a utužili vztahy napříč hranicemi těchto tří zemí. Tento rok se koná již třinácté pokračování, pořádané tentokrát Saským zemským ... více »
  • Poslední volná místa na Fóru zdraví 30.03.2011 - Rádi bychom nabídli poslední volná místa na celorepublikovém semináři Fórum výchovy ke zdraví všem propagátorům zdravého životního stylu na školách a ve školských zařízeních, pracovníkům krajských úřadů, hygienických stanic a zdravotních ústavů. Třídenní program Fóra se uskuteční od 15. do 17. dubna v Benešově u Prahy. Pro přihlášení je nutné ... více »