Novinky v prostoru

  • Mladí zemědělci a zahradníci se již nemohou ... 23.05.2011 - V rámci příprav na odbornou praxi 2011 v oborech zemědělství a zahradnictví probíhají informační schůzky se žáky a učni příslušných oborů na odborných školách a učilištích v Hejnicích, Frýdlantu, Děčíně a Lovosicích. Informace o průběhu, programu a zázemí třítýdenní praxe v Sasku a také o zdrojích financování tohoto projektu jsou přijímány se ... více »
  • Exkurze za zvuky přírody Hudební nástroje z přírody18.05.2011 - Přijeďte poznávat zvuky přírody, prožívat přírodu všemi smysly a naučit se používat nové metody zprostředkování ekologických principů do Botanické zahrady Schellerhau dne 17. června 2011. Exkurze je určena zvláště lektorům ekologické výchovy, pedagogům, vychovatelům, vědcům a umělcům, kteří ... více »
  • Prezentace ekovýchovných zařízení 13.05.2011 - Rádi bychom nabídli všem ekovýchovným organizacím nebo lektorům na volné noze prezentaci na Trinacionálním dni ekologické výchovy, který se uskuteční 29. května 2011 v Lesní botanické zahradě v Sasku v obci Tharandt nedaleko Drážďan.   Této akce se účastní jak velké množství poskytovatelů služeb v oblasti ekologické výchovy především ze Saska, tak také ... více »
  • Astronomie a životní prostředí 12.05.2011 - Dovolujeme si Vás jménem SEV Viana při litvínovské Schole Humanitas pozvat na seminář věnovaný problematice znečištění životního prostředí a s tím souvisejících globálních vlivů na člověka v jeho pozemském ale i kosmickém prostředí. Seminář pro lektory ekologické výchovy se v rámci projektu Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách uskuteční ... více »
  • Fotosoutěž Zázračná země 01.04.2011 - Také letos byla na Mezinárodním dni seniorů vyhlášena FOTOSOUTĚŽ pro všechny nad 60, jejíž téma tentokrát zní: "Zázračná země kolem nás - okolo nás je život". Nechte se tedy inspirovat zázraky života kolem nás a Vaše fotografie v min. formátu 13 x 18 cm a max. 20 x 30 cm, opatřené názvem, Vaším ... více »
  • Lužická země jezer pro seniory Obrázek31.03.2011 - Mezinárodní den seniorů je jednou z akcí, při níž se setkávají aktivní senioři ze Saska, Dolního Slezska a severních Čech, aby si vyměnili zkušenosti a myšlenky a utužili vztahy napříč hranicemi těchto tří zemí. Tento rok se koná již třinácté pokračování, pořádané tentokrát Saským zemským ... více »
  • Poslední volná místa na Fóru zdraví 30.03.2011 - Rádi bychom nabídli poslední volná místa na celorepublikovém semináři Fórum výchovy ke zdraví všem propagátorům zdravého životního stylu na školách a ve školských zařízeních, pracovníkům krajských úřadů, hygienických stanic a zdravotních ústavů. Třídenní program Fóra se uskuteční od 15. do 17. dubna v Benešově u Prahy. Pro přihlášení je nutné ... více »
  • Konference Vogtland - Karlovy Vary 22.03.2011 - Rádi bychom pozvali všechny zájemce z řad lektorů a koordinátorů ekologické výchovy na Regionální konferenci pro oblast Vogtland - Karlovy Vary, která se koná dne 5. dubna 2011 v Centru přírody a životního prostředí (Natur und Umweltzentrum) v Oberlauterbachu. V rámci konference bude představen projekt ... více »
  • Kurs Ekologické pedagogiky začíná Ekologická pedagogika28.02.2011 - Již tento týden začne prvním seminářem Modelový kurs ekologické pedagogiky, který pro lektory ekologické výchovy připravila Saská zemská nadace pro přírodu a životní prostředí ve spolupráci s partnery a odborníky na lesní a ekologickou výchovu a na práci s dětmi a mládeží. Dvoudenní seminář ... více »
  • 5. vydání projektových Newsletter 16.02.2011 - Projekt "Životní prostředí dělá školu - Žákovská environmentální s.r.o." se blíží ke svému konci. V posledním vydání projektových Newsletter si můžete přečíst zprávu o posledních akcí a spoustu dalších zajímavých informací. Digitální verzi ke stažení naleznete na stránkách projektu "Žákovská environmentální". více »